Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mindre risk för svår sinuit och pneumoni efter vaccination

Publicerat 2014-11-21

Efter det att pneumokockvaccination infördes i Stockholms läns landsting 2007 var risken för sjukhusvård hos barn under 2 år på grund av svår bihåleinflammation 66 procent lägre och på grund av lunginflammation 19 procent lägre.

Studien, publicerad i Pediatrics, är en retrospektiv populationsbaserad studie. Barn upp till 18 år i Stockholm som enligt sjukhusjournaler sjukhusvårdats på grund av etmoidit (svår sinuit), det vill säga inflammation i sinus etmoidale, pneumoni eller empyem (varig inflammation i lungsäcken) 2003–2012 inkluderades i studien. Antalet sjukhusvårdade jämfördes före vaccination infördes, juli 2003–juni 2007, och efter vaccination infördes, juli 2008–juni 2012.

Pneumokockvaccination minskade antalet vårdtillfällen på sjukhus, räknat som fall per 100 000 personår, på grund av etmoidit hos barn under 2 år från 70 till 24 fall. Även sjukhusvistelse på grund av pneumoni minskade hos barn under 2 år från 450 till 366 fall och hos barn från 2 år upp till 5 år från 250 till 212 fall. Hos barn från 5 år sågs inga skillnader i antalet vårdtillfällen. Sjukhusvistelse på grund av empyem var oförändrad.

Streptococcus pneumoniae orsakar globalt mer än 800 000 dödsfall per år i åldern 1–59 månader. Konjugerat pneumokockvaccin minskar invasiva pneumokockinfektioner hos barn, men effekten på sjukhusvård på grund av pneumoni eller sinuit är mer oklar.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Lindstrand A, Bennet R, Galanis I, Blennow M, Ask LS, Dennison SH et al. Sinusitis and Pneumonia Hospitalization After Introduction of Pneumococcal Conjugate Vaccine. Pediatrics. 2014 Nov 10. pii: peds.2013-4177. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad