Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka Listan 2014 tillgänglig

Publicerat 2014-01-20

Kloka Listan 2014 kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Nu finns årets Kloka Listan för förskrivare även som elektronisk version här på www.janusinfo.se.

Kloka Listan 2014

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län kommer Kloka Listans förskrivarversion att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna. Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka Listan via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Patientversion till väntrum

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka Listan för patienter kommer också att levereras till vårdcentralerna och akutsjukhusen. Patientversionen distribueras även till flertalet apotek i länet. På 1177 Vårdguiden publiceras patientversionen av Kloka Listan den 21 januari.

Fortbildning på din arbetsplats

För närmare kunskap om rekommendationerna i Kloka Listan och din verksamhets läkemedelsanvändning, vänligen kontakta Stockholms läns läkemedelskommittés informationsläkare och informationsapotekare. Detta kan du göra genom att e-posta en intresseanmälan till marie.schill@regionstockholm.se.

FAKTA Kloka Listan 2014
Kloka Listan innehåller evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka Listan tas fram av Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd inom olika terapiområden. Kloka Listan finns i flera versioner:

  • Kloka Listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka Listan för patienter är språkligt anpassad för målgruppen och omfattar inom några områden råd och rekommendationer för egenvård utöver de som finns i övriga versioner av Kloka Listan.
  • Kloka Listan – Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer finns som hjälp vid ordination och beställning till läkemedelsförråd i olika vårdformer.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad