Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya riktlinjer om vård vid astma och KOL

Publicerat 2014-11-28

Remissversionen av Socialstyrelsens nya riktlinjer om vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har nu kommit.

– Socialstyrelsens nya riktlinjer syftar till att fånga upp och diagnostisera astma och KOL tidigt. Obehandlad sjukdom kan leda till försämringsperioder och sjukhusinläggning, vilket är både vårdkrävande och innebär lidande för patienterna, säger projektledaren Elisabeth Eidem i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Riktlinjerna innehåller nästan 140 rekommendationer som gäller diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och rehabilitering, symtombedömning samt uppföljning inom alla åldersgrupper. Vikten av att sluta röka betonas.

De nationella riktlinjerna träder i kraft nu men är en remissversion. Fram till den 30 april 2015 kan synpunkter lämnas via e-post till nr-astma-kol@socialstyrelsen.se eller via vanlig post till Socialstyrelsen. Den slutgiltiga versionen publiceras under hösten 2015.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad