Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny upplaga av broschyren Miljöklassificerade läkemedel

Publicerat 2014-01-24

Broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015 finns nu att beställa kostnadsfritt eller att skriva ut som pdf. Till broschyren finns även ställ i papp som rymmer ungefär 50 broschyrer.

Flera substanser har fått ändrad bedömning då gränsvärdet har höjts för när en substans anses ha förmåga att kunna bioackumuleras. På Janusinfo uppdateras miljöklassificeringen kontinuerligt.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad