Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökad risk för venös tromboembolism vid användning av NSAID

Publicerat 2014-10-21

Patienter med smärthämmande NSAID hade 1,8 gånger högre risk att få venös tromboembolism än de som inte använde NSAID. Detta enligt en metaanalys publicerad i Rheumatology.

I analysen ingick sex studier, en kohort och fem fall-kontrollstudier, med totalt 21 401 incidenter med blodpropp, venös tromboembolism, VTE. I alla studierna redovisades NSAID-användningen som grupp där både icke-selektiva och selektiva COX-2-hämmare ingick. Tre av studierna redogjorde även för risken med enbart de selektiva COX-2-hämmarna. Resultatet blev en poolad relativ risk (RR) för VTE på 1,80 för dem som tagit något NSAID medan risken för VTE bland de som använt de selektiva COX-2-hämmarna var ännu högre, 1,99 (RR).

Brister i studien

Trots att alla sex studierna är av hög kvalitet finns en del begränsningar med metaanalysen. Studien bygger på observationsstudier vilket visar på ett möjligt samband men bevisar inte att NSAID är orsaken till VTE. En patient kan till exempel ha fått NSAID på grund av en kronisk inflammatorisk sjukdom som i sig kan vara förenad med ökad risk för VTE.

Studierna kan skilja sig åt när det gäller studieupplägg, hur användningen av NSAID definieras samt populationens sammansättning vilket också gör att resultatet kan vara svårt att bedöma.

En annan brist är att NSAID utvärderas som grupp, vilket inte tar hänsyn till eventuella skillnader mellan substanserna.

– Det som är intressant är att man har kunnat visa en ökad risk för venös tromboembolism med COX-2 hämmare, tidigare har man sett en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke med dessa preparat. När det gäller NSAID-gruppen är tolkningen mera komplicerad eftersom det inte framgår om det föreligger skillnader mellan olika preparat. Diklofenak, men inte naproxen, ökar risken för stroke och infarkt i samma utsträckning som COX-2 hämmare och det skulle kunna vara så att även risken för venös tromboembolism är ökad för diklofenak. En separat redovisning av tromboemboliska händelser av diklofenak och naproxen hade varit önskvärd. Information om den absoluta risken för tromboemboliska händelser som fall per 100 patientår eller liknande hade varit värdefull för att kunna bedöma problemets omfattning, säger Carl-Olav Stiller, ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Resultatet visar dock på ett samband mellan användning av NSAID och ökad risk för VTE vilket bör uppmärksammas enligt studieförfattarna, inte minst genom ökad försiktighet vid förskrivning till patienter med risk för venös tromboembolisk sjukdom.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Ungprasert P, Srivali N, Wijarnpreecha K, Charoenpong P, Knight EL. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2014 Sep 24. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad