Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olämpliga läkemedel till äldre minskar

Publicerat 2014-11-14

Antalet olämpliga läkemedel till äldre har minskat kraftigt sedan 2005. Det framgår av Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Enligt Socialstyrelsen är olämpliga läkemedel till äldre långverkande lugnande medel och sömnmedel samt läkemedel som orsakar biverkningar som förvirring eller störningar på de kognitiva förmågorna. Sedan 2005 har andelen personer över 75 år som hämtat ut recept på läkemedel som bör undvikas hos äldre minskat med 41 procent. Användningen av antipsykotiska läkemedel har minskat med 46 procent i samma åldersgrupp.

Fler positiva läkemedelstrender

I rapporten framgår även att förskrivningen av antibiotika i primärvården har minskat de senaste åren.

Positivt är också att allt fler patienter med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke behandlas med antikoagulantia, och att andelen patienter som trombolysbehandlas vid stroke ökar.

Trots att mycket går åt rätt håll finns fortfarande stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden.

Öppna jämförelser av läkemedel tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges kommuner och landsting.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014. Rapport 2014-11-13

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad