Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationerna för paracetamol kvarstår tillsvidare

Publicerat 2014-02-25

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om paracetamol och graviditet, hänvisar vi till Läkemedelsverkets uttalande om eventuell påverkan på hjärnans utveckling respektive ökad risk för ADHD hos barnen.

Vi har inga egna data från det Medicinska födelseregistret som kan belysa frågan utan avvaktar den europeiska utredning som initierats. Tills dess, kvarstår vår nuvarande bedömning för paracetamol.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad