Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Samarbete för jämlik användning av nya läkemedel

Publicerat 2014-04-01

Alla landsting och regioner kommer att delta i en nationell samverkansmodell för införande, uppföljning och prisförhandlingar av utvalda nya läkemedel. Det framgår av en slutrapport från projektet Ordnat införande i samverkan från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Projektet har utarbetat förslag på en nationell gemensam process för ett ordnat införande av nya läkemedel. Syftet är att användningen av nya läkemedel ska bli mer jämlik (geografiskt) och kostnadseffektiv.

– Det här får stor betydelse för att patienter ska få jämlik och tidigare tillgång till nya läkemedel, och kommer att underlätta för hälso- och sjukvården, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid SKL i ett pressmeddelande.

Den landstingsgemensamma processen föreslås innefatta bland annat framtidsspaning efter nya läkemedel (Horizon scanning), gemensamma införande- och uppföljningsprotokoll, hälsoekonomisk värdering av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), prisförhandling och uppföljning.

Ett pilotprojekt med MS-läkemedlet alemtuzumab (Lemtrada) pågår och under 2014 kommer tre nya pilotläkemedel/läkemedelsgrupper att introduceras enligt den modell som presenterats i rapporten.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Sveriges Kommuner och Landsting. Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel. Nyhet 2014-03-31
  2. Sveriges Kommuner och Landsting. Ordnat införande i samverkan - slutrapport från den nationella läkemedelstrategin, delprojekt 6:1

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad