Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Samlad information för landstingets vårdgivare

Publicerat 2014-03-11

I dagarna lanseras Vårdgivarguiden, en ny samlad portal för länets vårdgivare med information samt både administrativt och patientrelaterat stöd. Informationen kommer från de tidigare webbplatserna Uppdragsguiden, E-tjänster läkemedel, eTjänstekort, Produktionssamordning, Smittskydd Stockholm, Vårdhygien, Demensrådet, Barnhälsovården och Vårdinformatik. Dessutom finns ett antal direktingångar/länkar till kunskapsstöd som Janusinfo, Viss och Psykiatristöd.

Materialet är indelat i huvudsektionerna behandlingsstöd, patientadministration, avtal/uppdrag och utbildning/utveckling. Funktionerna Sök vård och Mina sidor är under utveckling.

Sökfunktion finns på alla sidor. Sökresultat visas ibland i en lista, där innehåll som enheter och dokument särskiljs visuellt med en ikon.

Du kan kontakta Vårdgivarguiden med tips eller frågor på vardgivarguiden@regionstockholm.se

David Finer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad