Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Statens läkemedelsroll granskas

Publicerat 2014-04-30

Riksrevisionen har börjat granska statens insatser på läkemedelsområdet. Syftet är att undersöka om regeringen och berörda myndigheter effektivt bidrar till att det finns säkra läkemedel på marknaden, och att informationen om läkemedlen är tillförlitlig och tillgänglig.

Resultatet av granskningen kommer att publiceras i december 2014.

Problembilden bakom granskningen är att statliga myndigheter inte utbyter producentoberoende information tillräckligt effektivt. Det försämrar tillgången till relevant kunskap och gör det svårare för läkare att bedöma vilket läkemedel som är mest lämpat för en specifik patient.

Antalet läkemedel på den svenska marknaden har fördubblats på tio år, varav allt fler med likartade effekter. I förlängningen riskerar detta att leda till läkemedelsrelaterade vårdskador. Trycket att tidigt introducera läkemedel kan medföra oförutsedda skadeverkningar.

Statens insatser bör vägledas av en försiktighetsprincip och hanteringen av läkemedelsinformation vara transparent, heter det i Riksrevisionens pressmeddelande.

David Finer

Källa:
  1. Riksrevisionen. Statens roll inom läkemedelsområdet. Pressmeddelande 2014-02-24

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad