Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

”Tänk på demens som du tänker på cancer”

Publicerat 2014-12-15

Demens är en dödlig sjukdom och palliativ behandling är oftast det vården kan och bör erbjuda enligt Jonas Bergström, geriatriker Palliativt Centrum på Stockholms sjukhem, som föreläste om palliation under Update Geriatrik.

Jonas Bergström

─ Tänk palliativt när du tänker på demens. Egentligen är det inte så stor skillnad mot att ge en cancerdiagnos som också är dödlig, vi skulle ha mycket vunnet av att tänka så, sa Jonas Bergström, geriatriker vid Stockholms sjukhem, när han föreläste under seminariet Update Geriatrik – Fokus Äldre: Palliation.

Brytpunktssamtal ska hållas men i själva verket är det oftast inte ett samtal utan en process som behövs för att förbereda patienten för döden. Och den kommer oftast in för sent i sjukdomsutvecklingen när det gäller demenssjuka.

─ Vi kan arbeta med livsförlängande behandling för våra patienter med demens, men kanske inte så länge som vi ofta gör idag. Sätt fokus på livskvalitet istället. Hjälp patienten och anhöriga att planera för vården vid livets slut.

Finns evidens
Det kan vara svårt att göra studier på den dementa palliativa populationen men det finns allt mer kunskapsunderlag att luta sig mot. Jonas Bergström använder en rapport från European Association for Palliative Care[1]. En av rekommendationerna i den är att sätta upp mål för den behandling som ges. En svårt demenssjuk person med pneumoni kan till exempel få antibiotika med målet att lindra symtomen. Men eventuella problem och biverkningar måste också vägas in.

─ Det här är palliationens kärna. Det finns de som lider mer av ett nålstick än lindringen som läkemedlet för med sig.

PEG eller Perkutan Endoskopisk Gastrostomi är ett annat exempel. Jonas Bergström rekommenderar hellre skedmatning av svårt demenssjuka patienter och han har hittat stöd för detta dels i rapporten från European Association for Palliative Care och dels i en Cochranerapport.

─ Det är en vanlig del av Alzheimer att man slutar äta och dricka. Och man dör av sin alzheimerdiagnos, konstaterade han.

Jonas Bergström om att målet för behandlingen varierar beroende på sjukdomsförlopp.

Jonas Bergström om att målet för behandlingen varierar beroende på sjukdomsförlopp.

Ta hand om anhöriga

På seminariet diskuterades också hur läkaren ska ta hand om anhöriga och hantera krav från dem.

─ Palliativ vård handlar både om att vårda patient och anhöriga. Ibland kan det vara värt att göra något som lindrar oro och ångest för anhöriga även om det inte har så stor betydelse för patienten. Men oftast tänker vi inte så mycket på anhöriga, vi har mycket att jobba med här.

Seminariet arrangerades av Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för geriatriska sjukdomar. Läs mer från seminariet: Delirium kräver snabb behandling.

Karin Nordin

Källa

  1. van der Steen JT et al. White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: a Delphi study and recommendations from the European Association for Palliative Care. Palliat Med. 2014 Mar;28(3):197-209
  2. Elizabeth L Sampson , Bridget Candy and Louise Jones. Enteral tube feeding for older people with advanced dementia. Cochrane. Rapport 2009-04-15


Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad