Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillfällig risk för förväxling med oxikodon vid namnbyte

Publicerat 2014-11-11

Under en övergångsperiod ska alla långverkande oxikodonläkemedel byta namn så att ordet Depot läggs till i läkemedelsnamnet. Under tiden krävs skärpt vaksamhet för att minska förväxlingsrisken.

Oxikodon är godkänt för användning vid långvarig, svår opioidkänslig smärta, som cancersmärta. På grund av förväxlingsrisk med kortverkande vanliga tabletter beslutade Läkemedelsverket i mars att ordet Depot ska läggas till i namnet för alla långverkande oxikodontabletter/-kapslar.

Det kan ta olika lång tid innan alla förekommande förpackningar bär det nya namnet med Depot. Samtidigt får förpackningar med både det gamla och det nya namnet säljas parallellt i en månad. Under övergångsperioden på ett år eller mer finns en tillfälligt förhöjd risk för förväxlingar. Hittills har en depottablett bytt namn (till Oxikodon Depot Actavis).

Därför krävs särskilt skärpt vaksamhet vid förskrivning, receptexpedition och användning. Det är av största vikt att läkemedlen även fortsättningsvis identifieras med namn, styrka och beredningsform för att särskilja produkterna. Indikation och behandlingstid ska alltid anges, liksom en tydlig doseringsanvisning som anger hur läkemedlet ska användas, exempelvis 1 x 2 eller vid behov (max x tabl/dag).

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Skärpt vaksamhet krävs när långverkande oxikodonläkemedel byter namn. Nyhet 2014-07-03

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad