Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Webbsändning från hypertonisymposium för sjuksköterskor

Publicerat 2014-03-20

Hypertoni är den globalt viktigaste riskfaktorn för sjuklighet och bidrar till svåra sjukdomar, såsom stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och njursvikt, demens samt död. Att behandla hypertoni är en av hälso- och sjukvårdens vanligaste och viktigaste uppgifter men studier visar att vi kan bli ännu bättre!

För att öka medvetenheten om hypertoni och förbättra handläggningen av patienter med hypertoni har Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms läns landsting ett extra fokus på Hypertoni under 2014. Detta fortbildningstillfälle är en del i denna satsning.

Moderator och inledningstalare: Paul Hjemdahl, professor, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för hjärt- kärlsjukdomar

Föreläsare: Anette Allhammar, allmänläkare, Edsbergs vårdcentral
Thomas Kahan, professor, överläkare, Danderyds sjukhus
Eva Drevenhorn, fil dr, distriktssjuksköterska, lektor, Lunds Universitet
Paul Hjemdahl, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Introduktion

Hypertoniutredning och behandling av hypertoni på primärvårdsnivå

Hur mäts blodtrycket på rätt sätt? Både på och utanför mottagningen inkl. 24-timmars blodtrycksmätning. Riskvärdering enligt SCORE - vad innebär det?

Omvårdnad och motivation - vad kan jag göra för patienten?

Vilka läkemedel ska man använda och varför?

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad