Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd läkemedel oftare vid alkoholberoende

Publicerat 2015-12-15

Joar Guterstam, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar, om ett Klokt råd vid alkoholberoende: Öka användningen av återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende och följ upp behandlingen.

Både akamprosat (Campral, Aotal) och naltrexon ökar andelen behandlade med alkoholfrihet samt antalet dagar utan missbruk. Behandling med dessa två preparat behöver inte begränsas till specialistvård och förskrivningen bör öka. När det gäller disulfiram (Antabus) är läget annorlunda. Användning av detta preparat kräver en etablerad kontinuerlig monitorering av intag och kontroll av potentiellt allvarliga biverkningar samt högt motiverade patienter, förutsättningar som kanske inte finns på alla vårdcentraler.

Mer om alkoholberoende i tidningen Evidens.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad