Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Astma och KOL tema i Evidens

Publicerat 2015-12-08

Under året har både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket presenterat sina nationella riktlinjer respektive behandlingsrekommendationer för astma och KOL. Men vad betyder de konkret för primärvården? I tidningen Evidens skriver Eva Wikström Jonsson, överläkare i klinisk farmakologi, om nyheterna.

Även praktiska behandlingstrappor och scheman för uppföljning presenteras.

Hälften av astma- och KOL patienterna kanske använder sin inhalator fel. Michael Runold, överläkare vid Lung-allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, och ordförande i expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, tipsar om vad som är vanliga fel och problem.

Från och med 2016 inför Stockholm även godkännandekriterier för astma/KOL-mottagningar vilket kan bidra till att avhjälpa en underdiagnostisering. Läs mer om det och hur vårdcentralen i Liljeholmen har lagt upp arbetet vid sin mottagning. Mer också om träning vid KOL.

Från blockbusters till nichebusters

Läkemedelsområdet står under förändring. Den tidigare affärsmodellen för blockbusters får minskad betydelse när intresset för läkemedel mot mer nischade områden och särläkemedel vid sällsynta sjukdomar ökar. Följ Ricard Nergårdh, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och ordförande i expertrådet för särläkemedel, i en utblick mot de utmaningar och möjligheter som förändringarna innebär.

Detta och mycket mer i senaste numret av Evidens från Stockholms läns läkemedelskommitté och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tidningen som pdf » Pdf, 5.3 MB.

Eller beställ ett pappersexemplar genom att kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Karin Nordin
Chefredaktör

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad