Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bättre hjärtsviktsvård med snabb diagnos

Publicerat 2015-01-07

Upptäck hjärtsvikt genast, remittera till sviktmottagning och behandla enligt behandlingstrappan. Med projektet 4D ska hjärtsviktsvården förbättras i Stockholm.

─ Den nakna sanningen är att hjärtsviktspatienter inte blir bra omhändertagna i vården idag. Förväntningarna är att primärvården ska ta hand om dem, men många hamnar akut på sjukhus. De hanteras inte bra i slutenvården heller eftersom läkemedel bör justeras över tid och titreras långsamt och för att för få patienter remitteras till sviktmottagningarna. Hälften av hjärtsviktspatienterna dör inom fem år från debuten. Det är en lika allvarlig sjukdom som cancer, men det har vi inte fört ut, säger Hans Persson, överläkare i kardiologi vid Danderyds sjukhus och ordförande specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar.

Han är också projektledare inom 4D, ett samarbetsprojekt mellan SLL och Karolinska Institutet där de fyra diagnoserna hjärtsvikt, bröstcancer, artrit och diabetes typ 2 har valts ut. Målet är att skapa modeller för kunskapsbyggande och informationsöverföring som även kan användas inom fler diagnoser. Projektet 4D Hjärtsvikt ska förbättra vården för de 40 000 personer som har sjukdomen i Stockholm och för de 7 000 personer som får diagnosen varje år. Vårdprogrammet för hjärtsvikt ska uppdateras i www.viss.nu och behandlingstrappan har förts in. Hans Persson understryker att sjukdomen är kronisk.

─ Om vi ska få till bra behandling måste vi ha bra utredning av patienten tidigt i sjukdomsförloppet. Det räcker inte att behandla på grund av hypertoni eller efter hjärtinfarkt, utan vi måste se hela bilden. Med diagnosen hjärtsvikt blir det andra frågeställningar, andra doser, komplicerande faktorer och man måste ta ställning till sviktpacemaker.

Utökade sviktmottagningar

Det har sedan tidigare funnits hjärtsviktsmottagningar på flera sjukhus i Stockholm och de får nu utökade resurser. Förutom dubbelt så många tjänster för sjuksköterskor har också en specialistläkare anställts vid varje mottagning.

─ Med dessa mottagningar kan vi ta hand om hälften av de nyinsjuknade i Stockholm, men hittills har vi tagit emot omkring 20 procent. Vi vill att primärvården ska misstänka hjärtsvikt i fler fall och remittera hit. Vi tar gärna emot nydebuterade patienter utan diagnos eller behandling.

Remiss för EKO ska ombesörjas av inremitterande. Varje patient kommer att få en vårdplan och i många fall kommer sviktmottagningen att remittera tillbaka till primärvården. Men för många patienter kommer mottagningen nu att bli navet i hjärtsviktsbehandlingen. Det är viktigt att patienterna följs upp eftersom läkemedelsbehandlingen ofta behöver justeras under lång tid.

Idag finns den största kunskapen inom systolisk hjärtsvikt då pumpförmågan är störd. Men fyra av tio patienter har diastolisk hjärtsvikt, en diagnos som karakteriseras av ett litet, stelt hjärta som inte fylls med tillräckligt stora volymer blod och därför inte heller pumpar ut tillräckligt. I det forskningsprojekt som ingår i 4D Hjärtsvikt är syftet att ta reda på mer om hur dessa patienter bäst kan diagnostiseras och behandlas.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad