Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på aciklovir ögonsalva

Publicerat 2015-05-18

Det har uppstått leveransproblem för ögonsalva som innehåller aciklovir (Zovirax 3 % ögonsalva). Läkemedlet beräknas tillgängligt tidigast i mars 2016.

Licens för alternativ produkt kan vid behov sökas hos Läkemedelsverket. Till exempel motsvarande produkt som är godkänd i Tyskland.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Zovirax
Läkemedelsform: ögonsalva
Läkemedelsstyrka: 3 %
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): GlaxoSmithKline

Ögonsalva med aciklovir används vid herpes simplex-keratit. Endast ögonsalvan påverkas av leveransproblemen, andra läkemedelsformer är fortsatt tillgängliga.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Långvarig restnotering för Zovirax 3 % ögonsalva. Nyhet 2015-05-13

Senast ändrad 2018-01-15

Länk till studien

Licensansökan