Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ketobemidon för injektion

Publicerat 2015-12-09

2015-12-30
Uppdatering: bristsituationen väntas pågå till mitten av januari.

Ketobemidon (Ketogan Novum) för injektion 5 mg/ml är sedan en tid slut hos leverantören.

Ketobemidon för injektion beräknas finnas tillgängligt igen kring årsskiftet.

Suppositorier 10 mg (innehåller även dimetylaminodifenylbuten 50 mg) och tabletter 5 mg som innehåller ketobemidon finns att tillgå.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2018-01-11