Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på metoklopramid-tabletter

Publicerat 2015-11-19

Tabletter med metoklopramid (Primperan) 10 mg som används mot illamående och kräkningar är slut hos leverantören. Produkten väntas åter i lager februari/mars 2016.

Metoklopramid (Primperan) för injektion 5 mg/ml finns tillgängligt. OBS - finns generika.

Licens kan vid behov sökas för en alternativ produkt med metoklopramid enligt nedan. Pris för 100 tabletter är cirka 190 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: MCP-Hexal
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 10 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Hexal

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2018-10-25

Gå direkt till
Licensansökan