Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Byte av spårämneskoncentrat

Publicerat 2015-08-24

Addaven ersätter Tracel som spårämneskoncentrat. Tracel kommer att vara tillgängligt fram till augusti/september 2015.

Innehållet av spårelement i Addaven är en utveckling enligt de senaste uppdaterade kliniska riktlinjerna med avseende på mängd selen (+150%), mangan (-80%), koppar (-70%) och zink (-23%). Addaven rekommenderas i Kloka Listan.

Blandbarhetsdata för Tracel är överförbara till Addaven och det är inga skillnader avseende dos, förpackning och hantering.

Det är viktigt att Addaven ordineras eftersom de inte anses utbytbara enligt Läkemedelsverket. Priset är detsamma som för Tracel.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för anestetika, vätsketerapi och nutrition

Senast ändrad