Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efterfrågad akutmedicinbok här

Publicerat 2015-09-25

Boken Akut internmedicin innehåller runt 250 behandlingsprogram för medicinska akuttillstånd. Nu har den sjätte och reviderade utgåvan kommit.

Medicinska akuttillstånd inom alla subspecialiteter och angränsande områden som infektioner, förgiftningar och elektrolytrubbningar finns med i boken.

─ I första hand ska boken användas på akutmottagning eller på medicinavdelning när man som läkare har en akut sjuk person framför sig, i andra hand på kammaren i utbildningssyfte, säger Johan Hulting, docent och överläkare på Medicinska kliniken, Södersjukhuset och den som lett det redaktionella arbetet tillsammans med specialister från alla stora Stockholmssjukhus.

Målgruppen är medicinstudenter, AT-läkare, underläkare och akutläkare men även specialister som behöver information om ett område utanför den egna specialiteten.

Behandlingsprogrammen är avsedda för sjukhus i Stockholm men boken efterfrågas även från andra delar av landet. Flera av rekommendationerna täcks in av vårdprogrammen i www.viss.nu, men Akut internmedicin är mer inriktad på akut omhändertagande och behandling. Lokala rekommendationer som finns i Viss ingår inte heller i akutboken.

Det är nu tre år sedan den förra utgåvan kom och i årets upplaga har alla kapitel uppdaterats. Hjärtkapitlet har samordnats med informationen i nätutgåvan av boken Akut hjärtsjukvård. Avsnittet om yrsel är helt omarbetat.

Den tryckta boken kan beställas genom mejl till akut.boken@ds.se. Den kostar 150 kronor för personer som arbetar eller studerar inom Stockholms läns landsting och 280 kronor för andra. Moms och frakt tillkommer. Webbversionen av Akut internmedicin finns på Janusinfo.

Karin Nordin

Senast ändrad

Gå direkt till

Akut internmedicin