Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Evidens i ny form och nytt format

Publicerat 2015-06-11

Nu kommer tidningen Evidens, medicin och läkemedel i en ny grafisk form och i ett nytt format. I dagarna delas den ut till personal på vårdcentraler i länet och till alla andra prenumeranter. Självklart kan den också läsas i digital version.

Precis som tidigare har tidningen ett tema och den här gången är det beroendesjukdomar. Sven Wåhlin, överläkare Beroendecentrum som själv har arbetat många år som distriktsläkare på vårdcentral skriver om alkoholbehandling under rubriken Alkoholläkemedel – enklare än du tror. Han är övertygad om att vården kan hjälpa eller till och med bota majoriteten av personer med alkoholberoende.

Alkoholproblem upplevs av många som skambelagt och det kan vara stigmatiserande att söka hjälp på en beroendemottagning. I ett pågående projekt utvärderas därför en primärvårdsmodell för behandling av alkoholberoende. Läs ett reportage från Hammarby Sjöstads Husläkare om det.

Förskrivning av rökavvänjningsmedel ska ske i ett paket med motiverande stöd. Läs mer om både nikotinersättningsmedel och hur man kan göra om vårdcentralen inte kan erbjuda kvalificerat rådgivande samtal.

Vägen ur opioidanalgetikaberoende är nedtrappning och i Evidens finns tips på hur det kan göras, bland annat med ett nedtrappningsschema hämtat från Psykiatristöd.

Detta och mycket mer i den nya Evidens, medicin och läkemedel från Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En tidning behöver förändras ibland för att vara levande och vi tror att den nya formen kan bidra till att se läkemedlens plats i ett större sammanhang, på ett lättillgängligt sätt. Som vanligt innehåller den saklig, producentoberoende information, men även reportage och intervjuer som vi hoppas ska inspirera vid arbetet med läkemedel.

Läs hela tidningen här. Pdf, 3.6 MB.

Karin Nordin, redaktör

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad