Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertrådet tipsar om alternativ till aciklovir ögonsalva

Publicerat 2015-07-02

Aciklovirsalva (Zovirax 3 %), som används vid epitelial herpesinfektion, kommer på grund av leveransproblem inte att finnas på apoteken förrän tidigast i mars 2016. På S:t Eriks ögonsjukhus rekommenderas därför nu peroralt aciklovir som alternativ till salvan vid denna indikation. Ett schema för att underlätta doseringen har tagits fram.

Det finns möjlighet att licensförskriva aciklovirsalva, vilket rekommenderas i första hand, men för maximal klinisk nytta vid infektioner orsakade av herpes simplex bör behandling inledas inom 48 timmar.

– Lokal behandling är av många anledningar att föredra men eftersom licenshantering tar tid och läkemedel bör sättas in så snart som möjligt så kan man överväga peroralt aciklovir i stället för den lokalt applicerade salvan. Aciklovir finns förutom som tabletter även som mixtur vilket underlättar vid behandling av barn, säger Emma Nivenius överläkare på S:t Eriks ögonsjukhus och medlem av expertrådet för ögonsjukdomar.

Ett doseringsschema har tagits fram i samråd med läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Doseringsschema

Vuxna samt barn över 35 kg
Aciklovir tabletter 400 mg x 5 i 10 dagar

Friska barn >18 månader
Aciklovir mixtur15 mg/kg x 4 i 10 dagar (OBS doseras x 4 här)
Dock ej överstigande 800 mg 4 gånger dagligen

Barn >18 månader som är sjuka eller har känd njursjukdom
Diskuteras med barnläkar

Barn <18 månader
Diskuteras med barnläkare

Patienter med nedsatt njurfunktion ska behandlas med försiktighet.

När samråd med barnläkare behövs kan läkare verksamma inom Stockholms läns landsting kontakta barninfektionsjouren på Karolinska universitetssjukhuset via växeln: 08-517 700 00

– Ett tips är också att be det lokala apoteket att utöka sitt lager av mixturerna. De kan ju eventuellt få en ökad försäljning tills leveransproblemen löst sig. Mixturerna finns på 40 och 80 mg/ml, berättar Emma Nivenius.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad