Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fem läkemedel vanligast vid interaktion

Publicerat 2015-04-14

Warfarin, klopidogrel, kalium, acetylsalicylsyra och karbamazepin är de substanser som ger upphov till flest interaktioner. Tio enskilda läkemedelssubstanser är involverade i 94 procent av de allvarligaste interaktionerna.

I en ny svensk studie identifierades alla receptbelagda läkemedel som hämtats ut på apotek i Sverige under en period av fyra månader 2010. De analyserades med information från interaktionsdatabasen Sfinx som finns på Janusinfo och som också är integrerad i många journalsystem. Mer än tre miljoner individer hade mer än ett läkemedel vilket i Sfinx kunde identifieras som två och en halv miljon möjliga interaktioner. I studien analyserades C-interaktioner som är kliniskt betydelsefulla men som kan hanteras med till exempel dosjustering och D- interaktioner som är kliniskt betydande och bör undvikas.

Femton läkemedelskombinationer utgjorde 80 procent av förekomsten av D-interaktioner i studien. De fem vanligaste riskkombinationerna var:

  • kinoloner eller tetracykliner i kombination med metalljoninnehållande läkemedel
  • kalium och kaliumsparande diuretika
  • warfarin och acetylsalicylsyra
  • protonpumpshämmare och klopidogrel
  • diltiazem eller verapamil i kombination med betablockerare

Blödning och hjärtarytmi var vanligast bland de biverkningar som D-interaktionerna kunde ge upphov till. Det gäller till exempel kombinationen warfarin och acetylsalicylsyra eller NSAID respektive kombinationen kalium och kaliumsparande diuretika.

Effekten uteblir

Minskad eller utebliven behandlingseffekt är en annan risk när läkemedel interagerar. Hälften av alla de undersökta interaktionerna utgjordes av kombinationer som kan påverka effekten av ett läkemedel. Det vanligaste exemplet på det var analgetika som genomgår bioaktivering, som tramadol och kodein, i kombination med antidepressiva som hämmar bioaktiveringen.

I vissa kliniska situationer kan det trots allt vara motiverat att förskriva läkemedel som interagerar om detta kan hanteras i den kliniska situationen, enligt en kommentar i Läkartidningen. Kombinationen av tetracyklin- eller kinolonantibiotika och antacida eller kalktillskott kan vara ett sådant exempel. Om läkemedlen tas samtidigt kan upptaget av antibiotika försämras, men om patienten kan förväntas separera intagen kan kombinationen fungera.

Karin Nordin

Källa:
  1. Holm J, Eiermann B, Eliasson E, Mannheimer B. Fåtal läkemedel dominerar bland kliniskt viktiga interaktioner. Läkartidningen. 2015;112:DEDP
  2. Holm J, Eiermann B, Eliasson E, Mannheimer B. A limited number of prescribed drugs account for the great majority of drug-drug interactions. Eur J Clin Pharmacol. 2014 Nov;70(11):1375-83. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad