Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskriv duloxetingenerika

Publicerat 2015-12-17

Från den 1 januari utträder Cymbalta och Ariclaim, duloxetin 60 mg, 28 kapslar, ur förmånerna. Utbytbara alternativ finns kvar inom förmånerna i form av generika och parallellimport.

Förskriv generika eller parallellimport som innehåller duloxetin 60 mg, 28 kapslar, för att apoteken ska kunna byta läkemedlet enligt reglerna för det generiska utbytet.

Duloxetin subventioneras endast för patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det. Läkemedlet subventioneras också vid behandling av smärtsam diabetesneuropati.

När ett läkemedel utgår ur läkemedelsförmånen får patienten betala hela summan eller så måste apoteket kontakta förskrivaren för byte till ett generiskt alternativ som ingår i förmånen, om sådant finns. Generiskt byte på apotek kan inte ske när inte preparatet har subvention.

Prissättningen för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen är fri och kan variera mellan olika apotekskedjor.

Om ett läkemedel inte ingår i förmånen saknas prisuppgift i journalsystemet vid receptskrivning. Förmånsstatus anges till exempel som utan förmån/förmån nej/rabatt nej. Information om ett läkemedel är subventionerat finns dessutom på fass.se och kan sökas på TLV:s hemsida. Där finns även uppgifter om eventuella begränsningar i subventionen. Finns inte läkemedlet i TLV:s databas är det inte subventionerat.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Cymbalta och Ariclaim utträder ur förmånerna. Nyhet 2015-12-09

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad