Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Höga doser ibuprofen ger viss hjärtkärlrisk

Publicerat 2015-04-27

Vid ibuprofendoser på 2 400 mg eller mer per dygn fanns en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar. Vid doser upp till 1 200 mg per dygn, högsta rekommenderade receptfria dos, sågs ingen ökad risk. Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, anser att nyttan med ibuprofen överväger riskerna, men rekommenderar att produktinformationen uppdateras med ytterligare information om hjärtkärlrisken.

Höga doser ibuprofen, 2 400 mg eller mer per dygn, bör undvikas hos patienter med allvarliga underliggande hjärtkärlbesvär. Höga doser bör också undvikas hos patienter som tidigare haft hjärtinfarkt eller stroke. Risken med höga doser ibuprofen är densamma som för COX-2-hämmare och diklofenak.

Läkare bör dessutom ta hänsyn till kardiovaskulära riskfaktorer hos patienten innan långtidsbehandling med ibuprofen inleds, särskilt om höga doser ska användas. Exempel på riskfaktorer är rökning, högt blodtryck, diabetes och högt kolesterol.

PRAC granskade även interaktionen mellan ibuprofen och acetylsalicylsyra i låg dos. In vitro-studier har visat att ibuprofen minskat acetylsalicylsyrans antikoagulerande effekt, men det är fortfarande oklart om långtidsanvändning av ibuprofen minskar nyttan med lågdos-ASA hos patienter.

– Det finns en viss osäkerhet kring vad den ökade risken för hjärtkärlbiverkningar beror på. Tänkbara felkällor är att det är vissa patientgrupper, till exempel patienter med reumatoid artrit, som får höga doser ibuprofen. Patienter med reumatism har högre risk för hjärtkärlsjukdom. En annan osäkerhetsfaktor är om interaktionen mellan ibuprofen och lågdos-ASA spelar roll, säger Carl-Olav Stiller, överläkare och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Rådet gäller även dexibuprofen (Tradil), där 1 200 mg per dygn räknas som en hög dos.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Uppdaterade råd för användning av höga doser ibuprofen. Nyhet 2015-04-13

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad