Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxizin kan ge hjärtbiverkningar

Publicerat 2015-02-17

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, rekommenderar att hydroxizin (Atarax) inte används till äldre och att maxdosen begränsas till vuxna och barn. PRAC:s utredning har bekräftat den tidigare kända risken för QT-förlängning och torsade de pointes.

Säkerhetskommittén rekommenderar att lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid används. Äldre patienter bör inte behandlas med hydroxizin, men om behandlingen inte kan undvikas bör den maximala dygnsdosen inte överskrida 50 mg. Den maximala dygnsdosen för vuxna begränsas till 100 mg och dygnsdosen för barn som väger under 40 kg begränsas till 2 mg/kg kroppsvikt.

Biverkningsrisken är störst hos patienter som redan har riskfaktorer för hjärtrytmproblem. Behandling av patienter med riskfaktorer för hjärtrytmrubbningar eller som tar andra läkemedel som ökar risken för QT-förlängning ska undvikas. Försiktighet rekommenderas även för patienter som tar läkemedel som sänker hjärtfrekvensen eller minskar kaliumnivåerna i blodet, eftersom även de kan öka risken för hjärtrytmproblem.

Hydroxizin är godkänt för behandling av urtikaria och klåda samt som symtomatisk behandling av ångest och oro.

PRAC:s rekommendation överlämnas nu till CMDh (the Coordination group for mutual recognition and decentralised procedures-human), som kommer att avge ett slutgiltigt utlåtande samt vägledning för patienter och sjukvård. Patienter som har frågor kring sin behandling bör under tiden vända sig till sin läkare.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nya rekommendationer för att minska risk för hjärtbiverkningar med hydroxizin. Nyhet 2015-02-16

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad