Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interaktionsrisk för vissa hepatit C-läkemedel och amiodaron

Publicerat 2015-04-27

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har bekräftat en risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar när hepatit C-läkemedlen Harvoni (sofosbuvir och ledipasvir) eller en kombination av Sovaldi (sofosbuvir) och Daklinza (daklatasvir) används tillsammans med amiodaron.

EMA rekommenderar att samtidig behandling med amiodaron och dessa hepatit C-läkemedel endast ges då alternativ behandling för oregelbunden hjärtrytm saknas. Om samtidig användning med amiodaron inte kan undvikas bör patienten övervakas noga. Eftersom amiodaron finns kvar under lång tid i kroppen efter avslutad behandling bör övervakning även ske om hepatit C-behandlingen påbörjas inom några månader efter att amiodaronbehandlingen avslutats.

Rekommendationen är resultatet av en genomgång av fall med svår bradykardi eller hjärtblock hos patienter som tar amiodaron och som påbörjat någon av dessa hepatit C-behandlingar. Utredningen konstaterar att dessa händelser troligen beror på en läkemedelsinteraktion mellan hepatit C-behandlingen och amiodaron. Mekanismen är dock okänd och ytterligare granskningar av andra fall med Sovaldi och andra hepatit C-läkemedel pågår.

Amiodaron är ett antiarytmika som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm.

Källa:
  1. Läkemedelsverket. EMA rekommenderar att samtidig användning av vissa hepatit C-läkemedel och amiodaron undviks. Nyhet 2015-04-24

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad