Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcium för injektion bort från marknaden

Publicerat 2015-08-19

Kalciumpreparatet Calcium-Sandoz injektionsvätska, lösning 9 mg/ml, försvinner från den svenska marknaden. Likvärdigt godkänt kalciumpreparat saknas men möjlighet finns att förskriva läkemedel på licens.

Nuvarande lager av Calcium-Sandoz injektionsvätska, lösning 9 mg/ml (0,223 mmol/ml kalcium), beräknas ta slut under tidig höst.

Calciumgluconat B. Braun, injektionslösning 10 % (0,226 mmol/ml kalcium), 20x10 ml är ett alternativ som kan förskrivas på licens. Ansökan om licens görs på Läkemedelsverkets blankett.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Calciumgluconat B. Braun
Läkemedelsform: injektionslösning
Läkemedelsstyrka: 10 %
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): B.Braun Melsungen AG

Indikationen för Calcium-Sandoz injektionsvätska är kalciumbrist vid försämrad resorption och rubbningar i ämnesomsättningen: tetanus, spasmofili, rakitis, osteoporos samt hypokalcemi vid njurinsufficiens men det används även vid vissa förgiftningar.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Calcium-Sandoz injektionsvätska försvinner från marknaden. Nyhet 2015-08-12
  2. Produktresumé Calciumgluconat B. Braun (engelska) Pdf, 52.4 kB.
  3. Läkartidningen. Varning för kalciumklorid. Nyhet 2015-10-21

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad