Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Labetalol ut ur förmånen

Publicerat 2015-08-05

Blodtrycksmedlet labetalol (Trandate) som företrädesvis används vid behandling av högt blodtryck under graviditet subventioneras inte längre.

Företaget bakom labetalol har ansökt om att få höja priset på läkemedlet. När detta inte godkändes av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, begärde företaget utträde ur förmånen. TLV hänvisar i sitt beslut till att det finns andra behandlingsalternativ.

Stockholms läns läkemedelskommitté rekommenderar labetalol vid specialiserad vård av hypertoni på Kloka Listan. Motiveringen är att det finns betydande klinisk erfarenhet av läkemedlet vid graviditet.

─ Att läkemedlet inte längre subventioneras beror inte på att det kommit fram ny medicinsk kunskap. Eftersom labetalol är mycket väl etablerat som behandling under graviditet och anses ha stor säkerhetspotential så finns det fortsatt en plats för labetalol i de situationer när annan läkemedelsbehandling mot ett förhöjt blodtryck i samband med graviditet inte ger tillräcklig effekt, säger Thomas Kahan, professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

När ett läkemedel inte ingår i förmånen får patienten betala hela kostnaden själv, även om frikort finns. Det innebär också att olika apotek kan hålla olika priser på läkemedlet. Hos Apoteket AB kostar Trandate 100 mg, 100 tabletter, i dagsläget 187 kronor jämfört med 109 kronor tidigare. För Trandate 200 mg, samma antal tabletter, är motsvarande siffror 283 kronor respektive 158,50 kronor.

Karin Nordin

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Trandate (labetalol) tabletter får inte ett högre pris. Nyhet 2015-07-10

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad