Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mer bredspektrumantibiotika vid telekonsultation

Publicerat 2015-08-11

Enligt en amerikansk studie var det betydligt vanligare att läkarbesök via telefon eller videolänk resulterade i förskrivning av bredspektrumantibiotika jämfört med ett vanligt läkarbesök (86 procent jämfört med 56 procent).

I studien har antibiotikaförskrivning till vuxna patienter vid luftvägsinfektioner hos ett telemedicinföretag jämförts med förskrivning på vanlig amerikansk läkarmottagning. Det var ungefär lika stor andel som fick antibiotika oavsett konsultationsmodell, 58 procent av patienterna hos telemedicinare och 55 procent av de på läkarmottagning.

Vanligast förskrivna antibiotikum vid luftvägsinfektion var azitromycin, 58 procent vid telekonsultation och 45 procent på läkarmottagning. Näst vanligast var amoxicillin. Det var betydligt vanligare att patienten fick bredspektrumantibiotika mot otit, faryngit, sinuit och bronkit vid telekonsultation jämfört med vid besök på en läkarmottagning. Till bredspektrumantibiotika räknades i studien makrolider (exempelvis erytromycin och azitromycin) och fluorokinoloner (till exempel ciprofloxacin, norfloxacin och levofloxacin).

Det amerikanska förskrivningsmönstret avviker påtagligt från det svenska. I Sverige dominerar fenoximetylpenicillin (PcV) kraftigt vid luftvägsdiagnoser följt av doxycyklin och amoxicillin.

Även i Sverige finns flera företag som erbjuder video- eller telefonkonsultation med patienter. Till exempel vid luftrörsbesvär, impotens och hudbesvär.

Elin Jerremalm, apotekare
Christer Norman
allmänläkare, Strama och Stockholms läns läkemedelskommitté

Källa:
  1. Uscher-Pines L, Mulcahy A, Cowling D, Hunter G, Burns R, Mehrotra A. Antibiotic Prescribing for Acute Respiratory Infections in Direct-to-Consumer Telemedicine Visits. JAMA Intern Med. 2015 May 26. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.2024. [Epub ahead of print] PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad