Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya astma­rekommendationer från Läkemedelsverket

Publicerat 2015-06-01

Astma är en folksjukdom som drabbar ungefär en tiondel av befolkningen. Det är viktigt att astma diagnosticeras och behandlas korrekt.

Hos ungefär hälften av de drabbade är sjukdomen lindrig, men astma kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom.

Underhållsbehandling bör kontinuerligt omvärderas för att undvika överbehandling och minska risken för långtidsbiverkningar. För bedömning av astmabehandlingen finns utvärderade formulär för skattning av sjukdomsaktivitet. Alla patienter med astma bör få en individuell behandlingsplan som beskriver hur de ska göra vid ett akut astmaanfall.

En del patienter har en mer svårbehandlad astma och för dem finns nu nya behandlingar såsom långverkande antikolinergika, anti-IgE-behandling och behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde.

En ny behandlingsrekommendation för KOL från Läkemedelsverket kommer att publiceras i oktober. Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för astma och KOL publiceras också under hösten.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ny behandlingsrekommendation för astma. Nyhet 2015-06-01

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad