Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter i Kloka Listan 2016

Publicerat 2015-12-10

I nya Kloka Listan finns nu biosimilarer till Remicade som innehåller infliximab. Avsnittet om behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har skrivits om utifrån hur sjukdomen ska klassificeras enligt de nya nationella behandlingsrekommendationerna.

Kloka Listan 2016

Ytterligare en nyhet är att en hormonspiral med lägre hormoninnehåll, Jaydess, rekommenderas. Den är mindre än Mirena och kan vara lättare att använda till yngre.

– Att rekommendera läkemedel innebär ett stort ansvar. För patientens bästa ska valen vila på god evidens. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd med omkring 200 experter bevakar och värderar kritiskt nya studier och ny information. Stockholms läns läkemedelskommitté välkomnar biosimilarer inom några områden. Det skapar prispress och frigör ekonomiskt utrymme för annan vård och behandling med bibehållen patientnytta, säger Eva Andersén Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Kloka Listan för patienter har omarbetats jämfört med tidigare upplagor. En utvärdering av patientversionen under våren 2015 visade att den var svår att förstå. I den nya versionen av Kloka Listan för patienter förklaras tydligare vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Stockholms läns läkemedelskommitté som står bakom valen av läkemedel till Kloka Listan. De rekommenderade läkemedlen är också listade.

Webbversionen av nästa års Kloka Listan kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 19 januari 2016. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen Pdf, 28.7 kB. för Stockholms län finns dock tillgänglig redan nu. Den 20 januari presenteras förändringarna på Kloka Listan Forum.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad