Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt elektroniskt licenssystem

Publicerat 2015-10-01

Från den 1 oktober gäller ett nytt system för att elektroniskt motivera, ansöka och komplettera licensärenden samt förmedla begäran om komplettering och beslut om licens från Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram kommunikationslösningen för licensansökningar (KLAS). Det finns ett webbgränssnitt för förskrivare och ett annat för apoteken.

För förskrivare som söker licens betyder det att licensmotiveringen måste göras elektroniskt och även kompletteringar ska skickas elektroniskt. Ett mottagningskvitto bekräftar att insändning fungerat. I systemet finns stöd för ifyllandet av läkemedelsuppgifter genom sökning i läkemedelslista.

På Läkemedelsverkets hemsida finns utbildningsmaterial i form av presentation, instruktionsfilm och användarhandledning om licenssystemet.

– Den största påverkan för förskrivarna är att deras licensmotiveringar behöver inkomma via det nya licenssystemet och inte utanför systemet, till exempel per fax eller post. Förskrivare har ingen säker anslutning till det nya licenssystemet och kan tyvärr inte logga in och se sina tidigare skapade licensmotiveringar. Vi är väl medvetna om att detta behov finns och det är något vi hoppas kunna tillföra i framtiden. Apoteken har däremot en säker anslutning och kan söka bland inkomna motiveringar och tidigare beviljade licenser. Apotek kan då förlänga en licens utan att aktuell läkare behöver skicka in en ny motivering, säger Tomas Enoksson, apotekare och kontaktperson för den nya kommunikationslösningen, Läkemedelsverket.

Delar av licensmotiveringen med känsliga personuppgifter är dolda för apotek.

Ingen koppling till journalsystem

Det nya licenssystemet ska förbättra patientsäkerheten och patientintegriteten och vara ett stöd för förskrivare och apotekspersonal vid handläggning av beslut.

– När det gäller koppling till journalsystem finns det ingen inbyggd funktion för detta. Även här är vi medvetna om att det finns önskemål om förändringar och diskussion pågår redan med Inera och Sveriges kommuner och landsting. I dagsläget kan förskrivare spara sin motivering som en PDF vilken kan skrivas ut och/eller sparas enligt gällande rutiner på respektive vårdenhet, säger Tomas Enoksson.

Vid eventuella frågor kontaktas Läkemedelsverkets licensavdelning licensgruppen@mpa.se, telefon 018-174660 (telefontid vardagar 9–11 och 15–16.30).

Observera att samma regelverk gäller trots införandet av nytt system. En licens kan ses av alla apotek men får endast användas vid expedition av det ansökande apoteket eller apotek inom samma apoteksaktör. Det saknas stöd för att föra av expedierad mängd läkemedel. Att dokumentera expedierad mängd mot licensen ska göras av det ansökande apoteket utanför licenssystemet. Det ansökande apoteket ska därför alltid kontaktas innan expedition för att kontrollera att totalmängden inte överskrids.

Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd till detta det vill säga apoteket har erhållit en beviljad licens.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nytt licenssystem

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad