Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Osteonekros i hörselgången av bisfosfonater

Publicerat 2015-10-12

Osteonekros i hörselgången uppträder i mycket sällsynta fall vid bisfosfonat-behandling (<1/10 000) och då framförallt vid långvarig behandling.

Möjliga riskfaktorer för osteonekros vid bisfosfonatbehandling är samtidig behandling med cytostatika eller steroider samt lokala riskfaktorer såsom öroninfektion eller trauma.

Risken ska övervägas hos patienter som står på bisfosfonater och som söker med symptom från öronen inklusive kronisk öroninfektion. Patienter bör instrueras att ta kontakt med vården om öronvärk, sekretion från örat eller öroninfektion tillstöter under behandling med bisfosfonater.

Osteonekros i käken är en sedan tidigare välkänd men sällsynt biverkan av bisfosfonat-behandling. Antalet rapporterade fall av osteonekros i hörselgången är lågt i förhållande till antalet rapporterade fall av osteonekros i käken.

EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros i hörselgången hos patienter som behandlas med bisfosfonater. Fall av osteonekros i hörselgången där samband med bisfosfonater eller andra läkemedel misstänks bör rapporteras till Läkemedelsverket.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Osteonekros i hörselgången – mycket sällsynt biverkan vid bisfosfonatbehandling. Nyhet 2015-10-09

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad