Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rapporter om allvarliga hudbiverkningar av galantamin

Publicerat 2015-11-09

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med galantamin (Reminyl). Patienterna bör informeras om tecken på allvarliga hudreaktioner och att behandlingen ska avbrytas vid första tecken på hudutslag.

Galantamin används vid symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av alzheimertyp.

Efter genomgång av information i företagets säkerhetsdatabas över spontanrapporterade biverkningar och den vetenskapliga litteraturen har Stevens-Johnsons syndrom och akut generaliserad exantematös pustulos lagts till som nya biverkningar i produktinformationen. Originalpreparatets produktinformation är uppdaterad och generikapreparatens information kommer att uppdateras vartefter.

Rapportera alltid misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Brev till hälso- och sjukvården (DHPC). Reminyl (galantamin hydrobromid): ny varning, allvarliga hudreaktioner 2015-10-23

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad