Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer, kulturanpassning och statistik för bättre diabetesvård – Evidens ute nu

Publicerat 2015-04-09

Det nya numret av tidningen Evidens beskriver hur diabetesvården kan förbättras på flera olika sätt. Läs även om de effektiva men dyra hepatit C-läkemedlen.

Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetes mellitus innebär i någon mån ett paradigmskifte. Eftersom hjärtkärlsjukdom drabbar personer med diabetes mellitus i mycket hög utsträckning är fokus nu att bedöma och behandla risken för hjärtkärlsjukdom. Använd riskkalkylator (NDR), behandla blodtryck, behandla fler med statin, och identifiera patienter med mikroalbuminuri. Dessutom artiklar om att olika befolkningsgrupper har olika hög risk för diabetes och att vården därför behöver kulturkompetens. Screeningmetoder utvecklas i projektet 4D och NDR-knappen i det nationella diabetesregistret kan vara till stor hjälp i förbättringsarbete.

Läs också om behandling av hepatit C. De nya läkemedlen mot hepatit C är mycket effektiva och kan ge bot mot en livshotande sjukdom. Samtidigt är de så dyra att de hotar att slå undan andra behandlingar. Hanteringen sker nu med ett nationellt ordnat införande där det råder konsensus om att bara ge läkemedlen till de som är svårast leversjuka.

Läs hela tidningen här. Pdf, 3.6 MB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad