Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sämre effekt av värktabletter om de tas med mat

Publicerat 2015-09-16

Att ta enstaka doser COX-hämmare (NSAID) och paracetamol tillsammans med mat skyddar inte mot gastrointestinala biverkningar och kan leda till sämre effekt på akut smärta.

En vanlig rekommendation är att NSAID ska tas med mat för att undvika gastrointestinala biverkningar men det finns för närvarande ingen evidens för det vid tillfällig behandling.

Enligt en systematisk översiktsartikel fördröjde mat absorptionen för substanser där tiden till maximal plasmakoncentration vid fasta var mindre än fyra timmar. Graden av fördröjning varierade. För paracetamol, ibuprofen och diklofenak fördröjdes tiden mellan 1,3 till 2,8 gånger medan den nästan inte påverkades alls för celecoxib och naproxen.

Föda minskade även den maximala plasmakoncentrationen för substanser med en tid till maximal plasmakoncentration på mindre än två timmar vid fasta. Ju snabbare absorption vid fasta desto större blev minskningen vid samtidigt intag med föda. För paracetamol och diklofenak minskade den maximala plasmakoncentrationen med cirka 50 procent och för ibuprofen med drygt 70 procent vid samtidigt intag av mat. För celecoxib ökade däremot absorptionen med mat.

– För förstahandsvalet naproxen i Kloka Listan spelar det ingen roll om tabletten tas med mat eller inte, säger Carl-Olav Stiller, överläkare och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Bättre effekt

Tidigare studier, framför allt på ibuprofen, har visat att en tidig hög plasmakoncentration av en enkeldos smärtstillande läkemedel ger en snabbare effekt som räcker längre. Det minskar behovet av ytterligare doser eller tillägg av andra smärtstillande läkemedel. Rådet att ta NSAID eller paracetamol tillsammans med mat kan därför leda till en sämre smärtstillande effekt vid akut smärta och ett onödigt intag av extra läkemedel.

Den totala biotillgängligheten påverkades inte av föda.

I översiktsanalysen ingick 38 publikationer med 656 unika individer, vilket omfattade 46 rapporterade jämförelser kring intag av smärtstillande läkemedel med eller utan föda. Depåberedningar ingick inte.

Resultaten från studien är relevanta vid tillfällig akut smärta, som till exempel huvudvärk, men kan inte direkt överföras till att gälla vid långvarig upprepad dosering.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Moore RA, Derry S, Wiffen PJ, Straube S. Effects of food on pharmacokinetics of immediate release oral formulations of aspirin, dipyrone, paracetamol and NSAIDs - a systematic review. Br J Clin Pharmacol. 2015 Sep;80(3):381-8. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad