Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SBU-genomgång av TNF-hämmare

Publicerat 2015-06-05

Bristen på direkt jämförande studier gör det svårt att veta om klinisk effekt och biverkningar av de olika TNF-hämmarna skiljer sig åt.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gjort en systematisk litteraturöversikt över TNF-hämmarna adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab och infliximab-biosimilar.

Förutom bristen på jämförande studier var de kliniska studierna också korta, sällan längre än 24 veckor. Skillnader i patientpopulationer, metodik och eventuell samtidig behandling gör det också svårt att jämföra resultaten för de olika TNF-hämmarna i studierna. Livskvaliteten förbättrades av TNF-hämmare, men några skillnader mellan de olika preparaten noterades inte.

Om antikroppar mot TNF-hämmare bildas kan det minska effekten. Samtidig behandling med metotrexat kan dock minska denna risk.

Samma effekt av biosimilar

Infliximab-biosimilaren CT-P13 hade samma effekt som originalpreparatet hos patienter med reumatoid artrit och ankyloserande spondylit och likvärdiga farmakokinetiska parametrar. Risken för att utveckla antikroppar mot biosimilaren var jämförbar med risken hos originalpreparatet.

I nuläget rekommenderar Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar det mest kostnadseffektiva alternativet vid nyinsättning för patienter med reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

– I Norge pågår en studie, den så kallade Nor-Switch-studien, där patienter systematiskt ställs om från originalet till biosimilar. Nor-Switch-studien tillmäts stor betydelse i samband med ställningstagande till preparatbyte under pågående behandling, säger docent Carl-Olav Stiller, ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

TNF-hämmare används till exempel vid reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. TNF står för tumörnekrosfaktor.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet. Rapport 238 2015

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad