Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Störst risk för fallskador av opioider och antidepressiva

Publicerat 2015-02-23

Enligt en svensk fall-kontrollstudie var risken för fallskador större hos personer 65 år och äldre som fått opioider eller antidepressiva. De flesta hjärt-kärlläkemedel verkade däremot inte öka risken.

I studien inkluderades knappt 65 000 personer 65 år och äldre, som drabbats av en fallskada och behandlats på sjukhus någon gång mellan den 1 mars 2006 och den 31 december 2009 och fyra matchade kontroller. Två tredjedelar var kvinnor. Uthämtning av 20 vanliga läkemedel inom 30 dagar före fallhändelsen studerades.

För många av de studerade läkemedlen fanns ett samband med fallskador, med undantag för de flesta kardiovaskulära läkemedel och östrogen. CNS-aktiva läkemedel, som opioider, lugnande och antidepressiva, läkemedel mot förstoppning, antitrombotiska läkemedel, medel vid magsår, kalcium och vitamin B12 verkade alla öka risken för fallskador.

– Många av de förskrivna läkemedlen har studerats tidigare och då framförallt de som verkar på det centrala nervsystemet, så det var ingen överraskning att vi fann ökad risk för fallskada för dessa. Kardiovaskulära läkemedel visade istället en skyddande effekt och många av dem har inte studerats så mycket tidigare med avseende på fallskaderisk, säger medförfattaren docent Jette Möller, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

Den underliggande sjukdomen kan förklara en del av den ökade risken mellan läkemedel och fallskador.

– Det är svårt att skilja på effekten av specifika mediciner och de underliggande sjukdomar/symtom som de förskrivs för, speciellt som vi i Läkemedelsregistret inte har information om indikationen för förskrivningen. Därför är det svårt att uttala sig om hur mycket som förklaras av biverkningar till följd av sjukdom respektive läkemedel. När det gäller till exempel kalcium var det positiva sambandet förvånande. Här finns det ingen anledning att tro att det är läkemedlet som ökar risken, utan istället indikationen för vilken kalcium förskrivs, osteoporos, säger Jette Möller.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Kuschel BM, Laflamme L, Möller J. The risk of fall injury in relation to commonly prescribed medications among older people-a Swedish case-control study. Eur J Public Health. 2014 Jul 31. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad