Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

TNF-biosimilar och hepatitbehandling viktiga prognoshändelser

Publicerat 2015-06-03

Kommande två år förmodas de totala läkemedelskostnaderna enligt prognosen över användning och kostnader för läkemedel i Stockholms läns landsting att öka med 3,0 och därefter 3,1 procent. Två stora händelser under prognosperioden är introduktion av nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C samt introduktionen av biosimilar till TNF-hämmaren infliximab.

Patenten för de flesta storsäljande läkemedlen har gått ut och det finns många generika på marknaden. Som en konsekvens ser vi de närmaste åren ökade läkemedelskostnader efter en längre period med modesta kostnadsökningar. Många av de kommande patentutgångarna rör biologiska läkemedel där det finns möjlighet att biosimilarer introduceras.

De största kostnadsökningarna förutspås för antikoagulantia, onkologiska och hematologiska läkemedel (till exempel monoklonala antikroppar och proteinkinashämmare), TNF-hämmare samt övriga immunsuppressiva medel och psykostimulantia vid ADHD. De största kostnadsminskningarna förutspås för fasta kombinationer vid astma/KOL, antidepressiva, antiepileptika, medel vid anemier och övriga äldre onkologiska medel.

Stora händelser

Två stora händelser under prognosperioden är dels introduktionen av den första biosimilaren till TNF-hämmaren infliximab och dels möjligheten att behandla kronisk hepatit C till bot. Sedan tidigare finns biosimilarer till tillväxthormon och erytropoietin. Nu finns alltså den första biosimilaren till en antikropp på marknaden och denna kommer att följas av fyra till fem andra biosimilära antikroppar de närmaste åren.

Den första generationens nya hepatit C-läkemedel kom för ett par år sedan och användes till patienter som inte kunde vänta till andra generationens läkemedel. De första av andra generationens läkemedel lanserades hösten 2014 och inledde en intensiv period av behandling av patienter med den svåraste graden av kronisk hepatit C. Flera nya läkemedel har godkänts sedan dess vilket möjliggör behandling till bot av många former av hepatit C utan användning av interferoner. Detta beräknas fortgå under hela prognosperioden.

Marie Persson, leg apotekare
Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad