Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppdaterat om akut hjärtsjukvård

Publicerat 2015-02-02

Behandlingsprogrammet om akut hjärtsjukvård ger aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård till alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och Visby lasarett.

Det uppdaterade programmet är avsett som stöd i både den akuta och långsiktiga handläggningen av hjärtpatienter. Det är angeläget att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer för patientens bästa.

Programmet har i möjligaste mån anpassats till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och till riktlinjer från European Society of Cardiology, American College of Cardiology och American Heart Association. Behandlingsprogrammet om akut hjärtsjukvård har godkänts av Stockholms medicinska råd.

Behandlingsprogrammet finns på Vårdgivarguiden.

Källa:
  1. Stockholms läns landsting. Vårdgivarguiden. Akut hjärtsjukvård. Behandlingsprogram 2015-01-09

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad