Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vanligt att cancerläkemedel hajpas

Publicerat 2015-11-11

Superlativ var vanliga när nya cancerläkemedel beskrevs i media, även för icke godkända läkemedel eller läkemedel som ännu inte testats på människa.

I en amerikansk studie undersöktes förekomsten av tio superlativ i kombination med ordet cancerläkemedel på Googles nyhetsbevakningstjänst under fem dagar i juni i år. Superlativen var:

 • breakthrough
 • game changer
 • miracle
 • cure
 • home run
 • revolutionary
 • transformative
 • life saver
 • groundbreaking
 • marvel

Knappt 100 nyhetsartiklar, som handlade om 36 olika läkemedel, hittades. Hälften av läkemedlen var inte godkända på den amerikanska marknaden. För fem av läkemedlen fanns inga kliniska data att tillgå.

I drygt häften av fallen (53 av 97) användes superlativ utan hänvisning till någon särskild talesperson. I 26 fall hänvisades till en läkare, i 9 fall till en expert från industrin, i 8 fall till en patient och i ett fall till en person i den amerikanska kongressen.

De medel som oftast förknippades med superlativ var pembrolizumab (Keytruda) och kombinationspreparatet ipilimumab–nivolumab mot melanom, trastuzumab emtansin (Kadcyla) och palbociclib mot bröstcancer samt dinutuximab (Unituxin) mot neuroblastom. Undersökningen gjordes cirka tre veckor efter en stor amerikansk cancerkonferens, ASCO, vilket kan ha påverkat resultatet.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Abola MV, Prasad V. The Use of Superlatives in Cancer Research. JAMA Oncol. 2015 Oct 29:1-2. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.3931. [Epub ahead of print]. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad