Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vissa p-piller med drospirenon ingår i förmånen

Publicerat 2015-06-17

Estrelen, Estron och Rosal 28 som innehåller drospirenon och etinylestradiol ingår nu i högkostnadsskyddet och ungdomssubventionen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att tre p-piller innehållande gestagenet drospirenon (Estrelen, Estron samt Rosal 28) nu ingår i läkemedelförmånen. Eftersom preparaten ingår i läkemedelsförmånen kommer de också att omfattas av ungdomssubventionen inom Stockholms läns landsting.

Estrelen, Estron och Rosal 28 är generika till originalprodukterna Yaz, Yasminelle 28 respektive Yasmin 28. Estrelen, Estron och Rosal 28 är de första drospirenoninnehållande p-piller som ingår i läkemedelsförmånen. Yaz, Yasminelle 28 och Yasmin 28 och äldre generika ingår inte i högkostnadsskyddet och subventioneras inte heller av landstinget till kvinnor under 26 år.

För att ett preparat ska subventioneras måste receptet vara utfärdat på ett preparat som ingår i läkemedelsförmånen. Apoteken byter inte ut läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen till preparat som ingår i läkemedelsförmånen.

P-piller med drospirenon har visats ha positiva effekter hos användare med akne och även hos kvinnor med humörförändringar såsom PMS och PMDS.

Preparaten finns tillgängliga.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för obstetrik och gynekologi

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Estrelen, Estron, Rosal 28 ingår i högkostnadsskyddet. Nyhet 2015-06-12

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad