Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut indragning av fentanylplåster

Publicerat 2016-06-30

Fentanyl Orion 12 µg/timme med batchnummer P0059AB0AA dras in efter att ett plåster med styrkan 25 µg/timme har hittats i en förpackning med styrkan 12 µg/timme. ApoEx meddelar att ingen förpackning av den indragna produkten har expedierats till någon enhet inom Stockholms läns landsting.

Vården och alla apotek i Sverige har fått meddelande om indragningen av Fentanyl Orion 12 µg/timme med batchnummer P0059AB0AA. Den aktuella batchen ska omedelbart sluta säljas, användas och plockas bort från eventuella lager och alla förpackningar ska omgående lämnas in på närmaste apotek för utbyte. Ingen förpackning av den aktuella batchen har expedierats till någon enhet inom Stockholms läns landsting. Expedition av detta varunummer, 483667, från ApoEx gjordes senast 2016-05-03 och den indragna batchen lämnade grossist 2016-05-04.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Akut indragning av fentanylplåstret, Fentanyl Orion 12µg/h med batchnummer P0059AB0AA. Nyhet 2016-06-29
  2. ApoEx. Indragning av Fentanyl depotplåster 12 mkg vnr483667. Information 2016-06-30 Pdf, 51.8 kB.

Senast ändrad