Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alla subkutana TNF-hämmare ingår i läkemedelsförmånen

Publicerat 2016-09-30

Efter att TLV omprövat subventionen av subkutana TNF-alfahämmare blev resultatet att samtliga får generell subvention från den 1 oktober 2016.

Överläggningar mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, landstingen och läkemedelsföretagen ledde till att Cimzia och Simponi får sänkta priser samt sidoöverenskommelser för Benepali, Enbrel och Humira. Enligt sidoöverenskommelserna ska läkemedelsföretagen stå för en del av läkemedelskostnaderna. Även den tidigare subventionsbegränsningen för Simponi som gällde vid ulcerös kolit har tagits bort.

De olika TNF-alfahämmarna är på gruppnivå effektmässigt likvärdiga och skiljer sig inte ur biverkningssynpunkt enligt en utredning av Statens beredning för medicinsk- och social utvärdering, SBU, från 2015. Där är TLV av samma mening.

För Enbrel och Benepali har det tidigare funnits nationella överenskommelser om återbäring mellan olika landsting och läkemedelsföretagen, men dessa upphör i och med de nya prissänkningarna och sidoöverenskommelserna.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Samtliga subkutana TNF-α-hämmare ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Nyhet 2016-09-27

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad