Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Annan rutin vid överdoser av paracetamol

Publicerat 2016-06-30

Vid behandling med paracetamol med modifierad frisättning kan den maximala plasmakoncentrationen inträda senare än för andra paracetamolberedningar. Höga koncentrationer kan kvarstå under längre tid. Plasmakoncentrationen behöver därför följas under en längre period och en högre underhållsdos av antidot kan behöva ges.

Giftinformationscentralen har gjort en analys av 53 fall med akut överdos av Alvedon tablett med modifierad frisättning 665 mg. I analysen framkom att exponeringsprofilen och det kliniska förloppet är oförutsägbart. Absorptionen är förlängd och den maximala plasmakoncentrationen kan komma senare än för andra beredningar med paracetamol. Dessutom kan höga koncentrationer finnas kvar under lång tid. Det medför att gängse standardbehandling vid överdos av paracetamol är otillräcklig och att andra rutiner ska gälla vid överdos av beredningen med modifierad frisättning.

Vid överdos av paracetamol med modifierad frisättning:

  • Ska upprepade mätningar av serumkoncentrationen göras både initialt och under minst 18 timmar efter intag. Det gäller även om antidoten N-acetylcystein ges.
  • Bör Giftinformationscentralen tillsvidare kontaktas för diskussion om varje enskilt fall.

Mer information finns på Giftinformationscentralens webbsida för läkare, www.giftinfo.se.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning. Nyhet 2016-06-29

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad