Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biologiska läkemedel beräknas öka

Publicerat 2016-04-26

Användningen av biologiska läkemedel ökar. En annan tydlig trend i prognosen över läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting 2016–2017 är att antalet målstyrda läkemedel ökar i användning.

En ökad användning av målstyrda läkemedel, vid till exempel specifika cancersjukdomar, leder också till ökad användning av tester för att identifiera lämpliga patienter. Testerna bidrar också till ökade kostnader.

De läkemedel som står för den största osäkerheten i Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2016–2017 Pdf, 2.2 MB. är de nya PCSK9-hämmarna vid hyperkolesterolemi, Entresto (sakubitril+valsartan) vid hjärtsvikt, de nya PD1-hämmarna inom onkologin samt genomslaget för biosimilarer till TNF-hämmare.

Största ökningen

Den största kostnadsökningen kommande år beror på introduktion av nya läkemedel inom cancervården och vidgade behandlingsindikationer samt ökade volymer för redan befintliga preparat inom onkologi. Dessutom finns NOAK, non-vitamin K orala antikoagulantia, på Kloka Listan sedan 2015 och används nu brett inom sjukvården.

ADHD-medicineringen spås fortsätta öka volymmässigt då fler personer diagnostiseras och behandlas med läkemedel vid neuropsykiatrisk diagnos. Det finns också nya läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar som psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar samtidigt som användning av redan befintliga preparat ökar.

En viss dämpning av kostnadsutvecklingen sker framför allt genom en ökad förskrivning av biosimilarer vid kroniska inflammationssjukdomar vilket ökar priskonkurrensen.

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2016–2017 Pdf, 2.2 MB. omfattar en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel i Stockholms läns landsting och en bedömning av förväntade konsekvenser av nya behandlingsrekommendationer, förmånsbegränsningar, patentutgångar samt introduktion av nya läkemedel och vidgade indikationer för befintliga läkemedel.

Prognostiserad kostnad 2016 och 2017 är 8,6 miljarder kronor, respektive 8,9 miljarder kronor. Det är en kostnadsökning på 4,4 procent, respektive 4,3 procent. Prognosen omfattar totalkostnaderna för recept- och rekvisitionsläkemedel. Både landstingets kostnader och patienternas egenavgifter inkluderas.

Prognosrapporten tas fram av tjänstemän vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommitté och i samverkan med läkemedelskommitténs expertråd.

Marie Persson, leg apotekare, farm lic
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad