Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på B-vitaminkombination

Publicerat 2016-06-09

Oralovite som innehåller B-komplex i höga koncentrationer samt vitamin C finns inte tillgängligt och beräknas komma tidigast i början av augusti.

Det finns ingen exakt motsvarighet till Oralovite, men ett alternativ kan vara Beviplex Forte tillsammans med något C-vitaminpreparat. B-vitaminmängderna skiljer sig dock mellan preparaten, se Fass.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar

Källa:
  1. Meda. Informationsbrev 2016-06-01. Oralovite fortsatt restnoterad
  2. Fass. Oralovite
  3. Fass. Beviplex Forte
  4. Meda. Informationsbrev 2016-08-23. Oralovite åter i lager

Senast ändrad 2018-10-25