Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Cedax försvinner – förslag på alternativ

Cedax försvinner – förslag på alternativ

Publicerat 2016-12-22

Uppdatering 2017-01-04: Se nedan text som tillhör referens 2.

Ceftibuten, Cedax, försvinner från den svenska markanden i början av 2017. Expertrådet föreslår alternativa behandlingsmöjligheter.

Företaget MSD har beslutat att lägga ner tillverkningen av ceftibuten (Cedax; pulver till oral suspension 36 mg/ml samt kapsel 400 mg). Enligt de nuvarande beräkningarna tar Cedax kapslar och Cedax oral suspension 60 ml slut inom kort. Cedax oral suspension 30 ml kan vid ett normalt beställningsmönster räcka januari ut. [1]

Ceftibuten är den enda perorala tredje generationens cefalosporin som finns registrerad i Sverige och det har varit ett betydelsefullt antibiotikum vid vissa särskilda indikationer inom svensk sjukvård. Huvudsakliga användningsområden har varit:

 • peroral empirisk behandling av febril UVI (akut pyelonefrit) hos barn
 • peroral behandling av febril UVI hos gravida
 • andrahandsval vid febril UVI hos kvinnor och män (framför allt vid resistens mot ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol).

Så länge nuvarande lager av Cedax räcker, fortsätt att använda Cedax enligt tidigare rutiner. Undvik om möjligt att skriva recept – dela hellre ut ett antal avdelade doser till patienten och skriv recept på lämpligt preparat efter odlingssvar och resistensbesked. Som ersättningspreparat, när Cedax inte längre finns att beställa, rekommenderas i första hand andra produkter som innehåller ceftibuten via licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Tillgången till och priser på licenspreparat kan variera, men exempel på produkter kan vara:

 • Isocef OR Susp 36 mg/ml, 60 ml.
  MAH: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Italien.
  Ledtid: lagerhålls hos leverantör.
  Cirkapris: 500–600 kr.
 • Isocef 400 mg 6 st kapslar.
  MAH: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Italien.
  Ledtid: lagerhålls hos leverantör.
  Cirkapris: 500–600 kr.

I andra hand rekommenderas licensförskrivning av produkter innehållande cefixim. Cefixim är även det en peroral tredje generationens cefalosporin och har ett liknande antibakteriellt spektrum som ceftibuten. Dock är det osäkert om effekten av cefixim är likvärdig med den för ceftibuten. Därför bör initial intravenös behandling vid febril UVI övervägas.

Det finns dock ett visst vetenskapligt stöd från kliniska studier och klinisk erfarenhet internationellt att använda cefixim som empirisk behandling av akut pyelonefrit, särskilt hos barn vilket stöds av en Cochraneanalys från 2014. Cefixim kan vara ett alternativ vid peroral uppföljning hos vuxna, efter inledande intraveös behandling, av febril UVI orsakad av Escherichia coli, Klebsiella species och Proteus miralbilis då annat lämpligt peroralt alternativ saknas. [2]

Cefixim finns tillgängligt både som oral suspension och som kapselberedning och är liksom Cedax klassat i kategori B avseende graviditet. I andra länder är cefixim registrerat i dosen 8 mg/kg/dygn, men säkerhetsdata för högre doser vore önskvärt ur farmkokinetiksynpunkt.

Exempel på produkter innehållande cefixim kan vara:

 • Produkt: Suprax (cefixim).
  Form och styrka: pulver till oral suspension, 20 mg/ml från Astellas.
  Dosering: startdos 8 mg/kg, sedan 4 mg/kg x 2/dygn.
  Totalmängd: 100 ml.
  Ledtid cirka 5 veckor.
  Cirkapris: 400–500 kr.
 • Produkt: Cefixdura (cefixim).
  Form och styrka: tablett 400 mg, 7 st från Mylan. Tabletten är delbar i två ekvipotenta delar.
  Ledtid: tillgänglig hos grossist.
  Cirkapris: 300–400 kr.

Som beredskap inför att Cedax försvinner från marknaden rekommenderas att varje enhet eller klinik med behov att förskriva en tredje generationens peroral cefalosporin ordnar med en generell licens för förskrivning av både ceftibuten och cefixim, eftersom tillgången till olika licenspreparat är osäker och kan variera. Ta gärna kontakt med lokalt apotek som kan undersöka pris och tillgänglighet för olika leverantörer av ceftibuten och cefixim.

Att ansöka om licens från Läkemedelsverket

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Licens/

Enskild licens: Licens för en enskild patient. Läkemedlet förskrivs på recept och hämtas ut på apotek av patienten.

Generell licens: Licens för den egna verksamheten. Läkemedlet rekvireras till mottagningen/kliniken och delas ut till patienten.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar i samarbete med Strama Stockholm

Senast ändrad